Cum va funcționa asigurarea dvs. privată?

Cum va funcționa asigurarea dvs. privată?

Asigurarea privată de sănătate acoperă:

 – tratament spitalicesc – pacientul este tratat în spital, timp de o noapte sau chiar pe parcursul mai multor săptămâni

 – tratament ambulatoriu – orice îngrijire care nu necesită spitalizare

 – o urgență medicală.

Ori de câte ori aveți nevoie să utilizați polița MediHelp, există două modalități prin care vă putem oferi ajutor financiar: fie prin decontare directă după o scrisoare de preautorizare, fie prin sistemul „plătește și revendică”.

În cazul sistemului „plătește și revendică”, atunci când costurile serviciilor medicale și de îngrijire urmează să fie achitate direct de către dvs. furnizorului de servicii medicale, trebuie să ne anunțați în scris, în prealabil, anexând documentele medicale.

Atunci când doriți să transmiteți o cerere de despagubire, trebuie mai întâi să adunați toate facturile medicale, inclusiv onorariile medicilor, factura de spitalizare, chitanța cu contravaloarea medicamentelor. Pe lângă toate aceste documente, trebuie, de asemenea, să trimiteți către MediHelp un formular de revendicare completat integral (Claim Form).

În caz de urgență, în cazul în care nu ați reușit să contactați MediHelp în prealabil și sunteți internat în spital, vă rugăm să ne contactați cât mai curând posibil sau să vă asigurați că spitalul are cunoștință de acoperirea oferită de asigurarea MediHelp. 

(29.04.2021.)