Dla Brokerów

Dla Brokerów


Jeżeli jesteś jednym z naszych Brokerów/Partnerów i chciałbyś uzyskać dostęp do konkretnego kursu lub też wszystkich kursów zamieszczonych na naszej profesjonalnej platformie edukacyjnej uprzejma prośba o uzupełnienie poniższego kwestionariusza. 

Niniejszym informujemy, że dostęp do naszej Platformy V-Learning mogą mieć jedynie Brokerzy, którzy nawiązali współpracę z MediHelp lub też z MediSky.

Wszystkie pozostałe wnioski zostaną odrzucone, a dane w nich zawarta zostaną usunięte!

Jeżeli masz już dostęp, skorzystaj z poniższego linku w celu odwiedzenia platformy

(W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości uprzejma prośba o kontakt: academy.coordinator@medihelp.hu)