Jak działa twoje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Jak działa twoje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Twoje prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

 – opiekę szpitalną – leczenie w szpitalu, bez względu na to, czy wymagane jest pozostanie w danej placówce na tylko jedną noc lub przez kilka tygodni,

 – opieka ambulatoryjna – wszystkie przypadki, które nie wymagają hospitalizacji,

 – usługi ratownictwa medycznego.

Za każdym razem gdy zachodzi konieczność skorzystania z polisy MediHelp, oferujemy dwa rodzaje wsparcia finansowego: poprzez bezpośrednie rozliczenie na podstawie uprzedniej autoryzacji lub korzystając z opcji „zapłać i zgłoś roszczenie”.

W przypadku zamiaru skorzystania z modelu „zapłać i zgłoś roszczenie” i samodzielnego pokrycia przez ciebie kosztów usług medycznych i opieki zdrowotnej bezpośrednio na rzecz podmiotu świadczącego dane usługi musisz wcześniej powiadomić nas o tym na piśmie, dołączając odpowiednią dokumentację medyczną.

Kiedy będziesz chciał zgłosić roszczenie, musisz najpierw zebrać wszystkie rachunki za opiekę zdrowotną, w tym te za wizyty lekarskie, faktury z tytułu leczenia szpitalnego, paragony za leki itp. Do tak zebranych dokumentów musisz dołączyć i przesłać MediSky wypełniony w całości formularz zgłoszenia roszczenia.

W nagłych wypadkach, kiedy nie będziesz miał możliwości wcześniejszego skontaktowania się z MediSky, a zostaniesz przyjęty do szpitala, skontaktuj się z nami tak szybko, jak będzie to możliwe, lub upewnij się, że szpital, do którego trafisz zostanie poinformowany o tym, że jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową MediSky.

 

(29.04.2021.)